Be pavadinimo [Daugiafigūrė kompozicija]

Elvyra Kairiūkštytė