Pobūvis pas poną Rudaminą (pagal pagal Antaną Zaleskį (1824–1885))

Adolfas Žanas Baptistas Bajo (Adolphe Jean Baptiste Bayot)