Ишгульдимай Швенту Еванелiю: ант вису неделю иръ швенчю иштису мету. Дались пирма, антра | Išguldymai šventų evangelijų ant visų nedėlių ir švenčių ištisų metų. Pirma ir antra dalys [graždanka]

Marcinas Bialobžeskis (Marcin Białobrzeski)