„Eglės žalčių karalienės“ motyvai. Žuvys

Juozas Balčikonis