Be pavadinimo, arba Piliakalnyje vaidenasi

Vytautas Povilaitis