Angelas apmąsto savo keliones

Saulė Kisarauskienė