Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej po konserwacji w.r. 1927 | Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmės po restauravimo 1927 m

Janas Bulhakas (Jan Bułhak)