Ogrody północne | Šiaurės sodai

Juozapas Strumila (Józef Strumiłło)