Pszczolarz litewski | Lietuvos bitininkystė

Juozas Ambraziejus (Józef Ambrożewicz)