Anoj pusėj ežerėlio trys liepelės žydėjo

Jonas Kuzminskis