Mūza Mnemosyne (atminties mūza)

Pranciškus Smuglevičius