Laivai jūroje

Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.)