Jonas Chžanovskis, paskutinis LDK artilerijos vadas | Jan Chrzanowski

Jonas Kazimieras Vilčinskis