Pro Petro Repšio dirbtuvės langą

Juozas Algirdas Pilipavičius