Sniegas prie miško

Leonardas Kazokas (Kazakevičius)