Pratimai Vladislavo Strzeminskio matymo teorijai iliustruoti

Vytautas Kairiūkštis