Grafo Tiškevičiaus antkapinio paminklo Raudondvaryje fragmentas

Juozas Kėdainis