Iš ciklo pagal H. K. Anderseno pasakas [Varpas]

Theo Tobiasse