Iš serijos „Vacation” (I–II)

Nijolė Valadkevičiūtė