„Jubiliejus“ Iš ciklo „Senasis ir naujasis Vilnius“

Aldona Skirutytė