Ramu, ramu ir negyvas (dvipusis)

Linas Leonas Katinas