Nukryžiuotasis su dviem šventaisiais

Nežinomas lietuvių liaudies meistras