Poezje litewskie: z przed roku 1863

Antanas Baranauskas