Polska w r. 1811 i 1813: wspomnienia dyplomaty | 1811 ir 1813 metų Lenkija: diplomato atsiminimai

Louis Pierre Édouard Baron Bignon