Banketo Prezidento Kazio Griniaus garbei dalyvių kolektyvinė nuotrauka

Nepriskirtas