Taikos gėlės iš ciklo „Gintarėlio kraštas”

Aldona Skirutytė