Iš serijos „Vytautui Mačerniui, I“

Virgilijus Augustinas Burba