Rytprūsių vaizdas

Nežinomas autorius (XX a. I p.)