Canaletto. Varšuvos dailininkas | Canaletto. Malarz Warszawy

Mečislovas Valis (Mieczysław Wallis)