Kristus laimina sužeistą nepriklausomos Lietuvos karį

Bernardas Bučas (atrib.)


€1560.00