Koplytstulpio dalis „Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. Jonu Evangelistu”

Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Prienų apylinkės)


€1920.00