Arkliai arime

Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch)