Diptikas „Šiauliai. Naujieji rajonai”

Antanas Krištopaitis