Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia Vilniuje

Antanas Krištopaitis