Tytuvėnų apylinkės, prie Gylio ežero

Steponas Varašius