Vilnius prieš 100 metų Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelėse | Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza

Nepriskirtas