Rzut oka na dawność Litewskich narodów i związki ich z Herulami przęz J. Lelewela Mazura | Žvilgsnis į lietuvių tautų senovę ir jų ryšius su herulais

Joachimas Lelevelis (Joachim Lelewel)