„Eglės žalčių karalienės“ motyvai. Žalčiai.

Juozas Balčikonis