Legendos apie Vilniaus Onos bažnyčią iliustracijos. Nr. 13, 14, 15

Petras Repšys