Svarstyklės. Iš ciklo „12 ženklų“

Nijolė Valadkevičiūtė