Bet amžiai bėga...

Gražina Didelytė - Abaravičienė