Upės vaizdas rudenį

Leonardas Kazokas (Kazakevičius)