Miško peizažas

Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna)