Volteris Niūrusis iš „Operos už tris skatikus“

Neemija Arbit Blatas