Lietuvių Katalikų Mokytojų Sąjungos dešimties metų sukaktuvių suvažiavimas / 1921 m. Rugpjūčio mėnesio 21 ir 22 d. Kaune Ožeškienės g-vė 12

Nepriskirtas