Keturi ornamentuoti kryžiai „saulutės“

Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai