Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53)

Pranciškus Smuglevičius