Leninas su bendražygiu

Jonas Mackonis-Mackevičius