Be pavadinimo [Prie žydinčio medžio]

Jonas Čeponis