Naujausia ir tiksliausia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė│Novißima et accuratißima Magni Ducatus Litvaniae

Matthäusas Seutteris (Matthäus Seutter)